Senior ICT Engineer


Functieprofiel

Senior ICT Engineer
 
De kandidaat werkt als expert systeembeheer aan het dagelijks monitoren en onderhouden van de in beheer zijnde IT omgevingen.  Hij/zij kan ook fungeren qua kennis als brug tussen werkplek- en systeembeheer. Tijdens de periode dat de kandidaat ingehuurd is, zal hij/zij zich inspannen om het dagelijks beheer op zich te nemen waardoor een aantal interne disciplines op specifieke momenten vrijgemaakt kunnen worden om hun expertise in te zetten voor specifieke projecten.
 
Verantwoordelijkheden
 • De kandidaat werkt als systeembeheerder die zich bezig houdt met het dagelijks beheren van alle  in beheer zijnde ICT componenten.
 • Het zelfstandig afhandelen van storingsmeldingen, verzoeken en gebruikersvragen.
 • Het samenwerken met andere technisch beheerders om continue de geleverde producten te optimaliseren.
 • Het meedenken over verbeteringen om tot een voortdurende kwaliteitsverbetering van de diensten te komen.
 • Interne contacten (medewerkers, studenten, collega’s van de Servicedesk, applicatiebeheer, ICT, functioneel beheer en overige productlijnen);
 • Externe contacten met diverse leveranciers.
 
Opleiding
 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een volwaardig, erkend en volledig diploma op MBO niveau 3 in afstudeerrichting ICT.
 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een certificaat op het gebied van Microsoft (Azure), VMware, Netapp en / of Citrix.
Eisen:
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een vergelijkbare rol in een grote zakelijke omgeving (+2000) met Microsoft Exchange.
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een vergelijkbare rol in een grote zakelijke omgeving (+2000) met SCOM.
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een vergelijkbare rol in een grote zakelijke omgeving (+2000) met  Azure.
 • De kandidaat heeft minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in een vergelijkbare rol in een grote zakelijke omgeving (+2000) met Microsoft service 2016 en hoger.

Wensen:
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol Citrix Xenapp 6.0 en hoger
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol met VMWare vSphere 6.0 en hoger.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol met Cisco wireless omgevingen
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol met Cisco netwerk componenten
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol met Netscaler irt VPN gebruik
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een vergelijkbare rol met Blue coat firewalls
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met SCCM.
 • De kandidaat heeft aantoonbare ervaring met Netapp storage oplossingen.
 
Competenties
Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.           
Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal zowel mondeling als schriftelijk duidelijk. Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.  Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.  

 

Solliciteer Direct