Specialist Private Cloud


Functieprofiel

Specialist Private Cloud
 
De Klant ontwikkelt, levert, installeert en beheert alles wat nodig is voor de automatisering, de

digitalisering en het digitaal werken van de organisatie. We zorgen voor een stabiele en
optimaal beschikbare ICT infrastructuur. We werken aan kantoorautomatisering, telefonie, organiseren
hosting, dataopslag en virtualisatie. We voeren selfservice in en we automatiseren en standaardiseren waar
mogelijk beheertaken. Bij dit alles zoeken we naar vernieuwende en besparende werkwijzen en producten.
Zo dragen wij ons steentje bij aan een goede bedrijfsvoering.
We zitten volop in een transitie van onze oude on premise private Cloud. Dat gaat deels naar een nieuwe
omgeving en deels naar Azure VMware Solution. Voor het beheer van zowel de oude als de nieuwe
omgeving zoeken we extra capaciteit.

Hier zijn we trots op
Wij willen vooroplopen in innovatie. De voorzieningen Cloud Delivery Center, Hosting en Werkplekken
maken snel grote sprongen maken op gebied van cloud computing. Inmiddels draaien alle werkplekken in
de Azure Virtual Desktop en draait de OTA omgeving op Azure VMware Solution (AVS). Daarnaast werken
we Docker/Kubernetis oplossingen. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om de beste IT te leveren aan onze
organisatie en daarmee aan onze stad. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan samen voor de diensten
die wij als team leveren.
Onze plek in de organisatie
De Klant is medio 2019 ontstaan na de samenvoeging van de I&A afdelingen Informatie Voorzieningen en
Automatisering. De afdeling werkt zoveel mogelijk volgens een Demand-Supply structuur en is Agile
opgezet. De inhoudelijk teams zijn gebundeld in voorzieningen.
Je komt te werken in de voorziening Cloud Delivery Center, binnen het team Infrastructure Cloud Services
(ICS). Het ICS team is een virtueel team dat ook werkzaamheden voor de voorziening Hosting (gericht op
het Windows OS).

Profiel / dit breng je mee

 • Aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau. Beargumenteer waarom de kandidaat voldoet aan
 • deze eis
 • Diepgaande kennis van ICT-infrastructuur, in het bijzonder in een twin-datacenter concept. We zoeken
 • een specialist in één of meer van de systemen van VMware, Netapp, Pure Storage, Comvault, Trend
 • Micro en/of Windows.
 • Optioneel kennis van en ervaring met public Cloud, bij voorkeur met migratie-ervaring m.b.v. Vmware
 • HCX.
 • Kennis van ICT-beheer en service management (ITIL of USM)
 • Ervaring in het werken in een Agile organisatie
 • In staat om het Agile gedachtengoed en Agile werkwijze uit te dragen in een beheer organisatie
 • In staat om in een zelfsturend team te functioneren
 • Analytisch vaardig en oplossing gericht
 • Goede mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Communicatief vaardig, vasthouden en tactisch
 • Agile Mindset falen kunnen signaleren, Effectieve samenwerking in en tussen teams, Focus op resultaat in plaats van op processen, Effectieve kostenbeheersing & Medewerkers
  delen kennis. Om dit te kunnen doen hebben we mensen nodig met talent en het vermogen mee te bewegen in de wendbaarheid van Agile.

De klant adopteert het Agile gedachtengoed wat voordelen oplevert voor de organisatie. Snel reageren op veranderende situaties en nieuwe eisen, Nadrukkelijke klantgerichtheid, Snel succes en/of
Start Inhuur: z.s.m. in ieder geval na in ons bezit zijn van een geldige VOG, mogelijk gefaseerde instroom
Eind Inhuur: De inhuur is voor 6 maanden met zicht op verlenging
Aantal uren per week: 36 – verdeeld over 5 dagen per week

Gespreksdatum matchingsgesprek: 24-8-2023 tussen 13.00 – 15.00 uur

Snelstarter
Wij zoeken 1 persoon die we snel effectief in ons team kunnen inzetten. Kandidaten hoeven niet alle aspecten van de omgeving tot in de finesse beheersen, maar zij moeten zeker op 1 onderwerp uitstekend in staat zijn om semi-zelfstandig die omgeving te beheren.